اصلان گودرزی
اصلان گودرزیمعاون بازاریابی و فروش
سایر توضیحات
فرزان فروزانفر
فرزان فروزانفرفرزان فروزانفر
سایر توضیحات
حامد دهبد
حامد دهبدحامد دهبد
سایر توضیحات
صدیقه بهرام زاده
صدیقه بهرام زادهمدیر اموال
سایر توضیحات
سینا مهرپژوه
سینا مهرپژوهمدیر مسئولیت و مهندسی
سایر توضیحات
پریسا میرآقایی فعال
پریسا میرآقایی فعالمدیر مالی
سایر توضیحات
راضیه تاجیک
راضیه تاجیکسرپرست روابط عمومی
سایر توضیحات
مهدی کرابی
مهدی کرابیمدیر انفورماتیک
سایر توضیحات