دستورالعمل های اورژانسی

»»»»دستورالعمل های اورژانسی

هنگام بروز مشکلات اورژانسی در کودکان چه باید کرد؟

ما همیشه امیدواریم که فرزند شما هرگز دچار یک فوریت دندانپزشکی نشود، با این حال اتفاق خبر نمی¬کند و کودک هم کودک است دیگر! در عین حال که شما همیشه می¬توانید ویزیت¬های منظم دندانپزشکی را از قبل برنامه¬ریزی کنید، هر زمان ممکن است حادثه اتفاق بیفتد و امکان دارد کودک شما برای درمان فوری و اورژانسی به فوریت¬های دندانپزشکی نیاز داشته باشد.

فوریت های دندانپزشکی و دستورالعمل مواجهه با آن

داشتن یک دندانپزشک خوب که به او اعتماد دارید در مواقع اضطرار مانند داشتن یک لوله¬کش است، شما اغلب به آن¬ها احتیاج ندارید، اما وقتی احتیاج دارید، باید فورا در دسترس باشند. شرایطی مثل دندان شکسته، دندان کنده شده و درد شدید دندان در کلینیک ما بسیار شایع¬تر از آنچه که فکر کنید، وجود دارد.

برای رفاه حال مراجعان محترم، در زمان شیوع بیماری کرونا با رعایت پروتکل‌های ویژه بهداشتی خدمت رسان شما هستیم.اقدامات بهداشتی ما را مطالعه کنید!