دستورالعمل مراقبت‌های بعد از کشیدن دندان

24 ساعت اول پس از عمل مراقبت­‌های گفته شده را جدی بگیرید. چند روز اجازه دهید تا