فوریت‌های دندانپزشکی

»»برچست: فوریت‌های دندانپزشکی

هنگام بروز مشکلات اورژانسی در کودکان چه باید کرد؟

ما همیشه امیدواریم که فرزند شما هرگز دچار یک فوریت دندانپزشکی نشود، با این حال اتفاق خبر نمی¬کند و کودک هم کودک است دیگر! در عین حال که شما همیشه می¬توانید ویزیت¬های منظم دندانپزشکی را از قبل برنامه¬ریزی کنید، هر زمان ممکن است حادثه اتفاق بیفتد و امکان دارد کودک شما برای درمان فوری و اورژانسی به فوریت¬های دندانپزشکی نیاز داشته باشد.

فوریت های دندانپزشکی و دستورالعمل مواجهه با آن

داشتن یک دندانپزشک خوب که به او اعتماد دارید در مواقع اضطرار مانند داشتن یک لوله¬کش است، شما اغلب به آن¬ها احتیاج ندارید، اما وقتی احتیاج دارید، باید فورا در دسترس باشند. شرایطی مثل دندان شکسته، دندان کنده شده و درد شدید دندان در کلینیک ما بسیار شایع¬تر از آنچه که فکر کنید، وجود دارد.

برای رفاه حال مراجعان محترم، در زمان شیوع بیماری کرونا با رعایت پروتکل‌های ویژه بهداشتی خدمت رسان شما هستیم.اقدامات بهداشتی ما را مطالعه کنید!