علائم بیماری ویروس کرونا چیست؟ (بصورت روزانه)

چند ماهی است که ویروس کرونا زندگی کل جمعیت جهان را متحول کرده است. در کشور ما