دستورالعمل مراقبت‌های بعد از عمل روکش و بریج

اگر درمان شما به بی­‌حسی نیاز داشته و داروی بی­‌حسی استفاده شده است، تا از بین رفتن