دستورالعمل مراقبت‌های پس از شروع استفاده از دندان مصنوعی

به دوره تنظیم دندان‌­های مصنوعی خود پایبند باشید. با استفاده از دندان­‌های جدید، به کارهای روزمره خود