دستورالعمل مراقبت‌های بعد از عمل ایمپلنت دندان

تا 30 دقیقه پس از عمل خون­ریزی را با گاز استریل و فشار آرام کنترل کنید. در